F-3

Förskoleklassen

Förskoleklassen kan ses som en bro mellan förskola och skola och har ett gott samarbete med båda. Vi ger barnen en trygg heldagsomsorg eftersom de är på samma plats med samma personal hela dagen. Här tar vi tillvara på sexåringars naturliga nyfikenhet och lust att lära, leka och vara sociala. I F-klassen går det 18 barn och det är två förskollärare i gruppen.

Vi ser varje barn som en unik individ och för att tillvarata barnets eget intresse väljer det själv vilka aktiviteter det ska arbeta med. Det är viktigt att barnen får möjlighet att kunna sitta i lugn och ro med det som känns meningsfullt för dem. Något som bidrar till att det är lättare och roligare att lära sig nya saker. I vårt klassrum ”arbetar” därför barnen med olika saker, ibland för sig själva och ibland i mindre grupper. Här kan man se barn som spelar spel, pusslar, målar på staffli, lär sig bokstäver, läser böcker, räknar, målar flaggor eller bygger med olika geometriska klossar och former. Pedagogernas roll blir att instruera, stimulera och se till att det blir arbetsro runt barnen.

Vi vill skapa en atmosfär av respekt och harmoni samtidigt som vi lägger stor vikt vid att vi ska ha roligt tillsammans. Ett sätt att ha roligt är att sjunga och röra sig till musik tillsammans, det gör vi dagligen. En gång i veckan går vi till idrottshallen för att ha gymnastik tillsammans med elever i åk 1. Barnen är ute på gården och leker varje dag. Dessutom tillbringar vi en heldag i veckan ute i vår fantastiska närmiljö med både skog och äng. Här får barnen leka och lära sig om naturen och hur vi ska vara rädd om den. För att barnen ska få uppleva och kunna ta med sig omvärlden in i klassrummet gör vi många roliga utflykter som besök på konserter, bondgård och museer.

1-3

Vi har två åldersblandade 1-3:or, Pennan och Boken, med 27 elever och två lärare i varje grupp. Arbetet i de båda klasserna kännetecknas framförallt av arbetsro och arbetsglädje. För att barnen ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga handleder och lotsar lärarna varje barn vidare genom att visa övningar och planera tillsammans med barnet, som sedan själv väljer vilket arbete det ska jobba med utifrån sin individuella planering. Vi har också presentationer i mindre grupper då vi arbetar gemensamt med olika områden inom t.ex. matematik samt gemensamma temaområden för hela gruppen.

För att barnet ska kunna arbeta och fördjupa sig strävar vi efter att ha obrutna arbetspass. Eleverna har möjlighet att sitta vid bord eller på en mjuk matta på golvet eller vid en dator när de arbetar. Ibland flyttar klassrummet ut till vår skolskog där vi har vårt vindskydd med grillplats. Studiebesök är ett värdefullt inslag i den ordinarie verksamheten. Ämnen som musik och bild integreras i arbetet i klassrummet medan slöjd och idrott genomförs i separata lokaler.