År 6-9

Att bli sedd är inte bara en tanke formulerad av Maria Montessori utan något som vi verkligen ser som alla barns rättighet. Inte minst viktigt är det för våra tonåringar som brottas med känslor och identitetstankar. Hos oss i 6-9:an blir det verklighet tack vare små åldersintegrerade klasser om 20 elever och engagerade lärare som lotsar och inspirerar till lärande.

Eleverna är fördelade på en klass 6, två 7-8:or och en klass 9. Varje klass har ett hemklassrum vilket förstärker tryggheten, inte minst för våra sexor. Varje elev har en mentor som hjälper och stöttar eleven i sitt lärande. Ett lärande som sker både under fasta lektionspass och längre arbetspass där eleverna själva planerar sitt arbete med stöd från lärarna. Den elev som gått hela vägen hos oss på Casa har haft lång tid på sig att gradvis öka sitt ansvarstagande för sina studier. Med hjälp av lärplattformen Schoolsoft blir det lätt både för elev, lärare och förälder att följa varje barns utveckling. Alla elever i 6-9:an har varsin dator som används till skolarbetet, varav en del sker med digitala läromedel.

I årskurs 6 väljer eleven att läsa tyska eller franska som språkval. Att använda ett vidgat klassrumär något vi gärna gör genom besök på konserter, muséer och andra evenemang.  Bland annat åker årskurs 8 och 9 på studieresa till Stockholm vartannat år där ett obligatoriskt besök på riksdagens demokrativerkstad ingår. Ibland tar vi in kunskap utifrån, som när vi har en workshop i dans eller när årskurs 7 genomför sina återkommande filmprojekt.  Oavsett projekt brukar det vara uppskattade kreativa aktiviteter.