FN-tema

förskola FN                     masker FNtema - FN

 

Målet med vårt FN – tema var att barnen/eleverna skulle få ökad förståelse för människor i andra delar av världen. Vi sjöng sånger från olika länder, skrev kinesisk skrift, målade masker etc.