Fritids

Till fritidsverksamheten är alla elever från åk 1 till åk 5 välkomna. I våra fritidslokaler på skolans övre plan finns gott om möjligheter till både skapande aktiviteter och fri lek. Bland annat har vi ett snickarrum och en målarhörna och ett lugnt rum för läsning och vila. 

Vårt fritidshem genomsyras av montessoripedagogik och eleverna står alltid i fokus. För att stimulera barnen att våga testa nya saker har vi periodvis styrda aktivitetsgrupper som pyssel och bakning. Barnen använder ofta skolgården för utelek och gemensamt besöker vi regelbundet skogen som ligger i anslutning till skolan. Under läsåret brukar vi dessutom genomföra en mängd olika evenemang som disco, luciafirande, skate –och inlinesdag, Fritidsmaran och ”Småstjärnorna” där barnen får chans att öva sig på att stå på scen.

Trygghet och att alla barn blir sedda är viktiga ledord för oss. Som en del i detta möter barnen på skolan oss fritidspersonal redan på skolgården under lunchen. Vi är med från skolans slut fram till dess att barnen säger adjö. Det sker en smidig övergång mellan skola och fritids. Det finns tydliga ramar för var barnen får vara, vad man får göra och hur man ska vara mot varandra. Dessa och andra praktiska frågor tar vi återkommande upp i gemensamma samlingar. På samlingarna får barnen möjlighet att påverka och uttrycka sina åsikter för delaktighet och utveckling av vår verksamhet.