Grattis åttor till andra platsen i ”Framtidens transporter”

Så här löd juryns motivering när tävlingen i teknik avgjordes på Universeum:

Med Granokapseln presenterar klass 8 en fantastiskt visionär, innovativ och skräddarsydd lösning för framtidens transportsystem. Med ett väl utvecklat och tydligt resonemang har lösningen ett helhetsperspektiv där man tagit hänsyn till användargränssnitt i form av mobilapplikationer, regelverk och ekonomiska styrmedel. Klassen har visat stor förståelse för miljöpåverkan då man avser att använda enbart förnybara källor till energiförsörjningen för kapseln. Då det skapas rörelseenergi när kapseln och röret rör sig visar systemet även en mycket god energieffektivitet. Sammantaget en spännande lösning och förmodligen med mycket bra utsikt från kapseln!”

framtidens transporter

Om du vill läsa mer: http://www.universeum.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1367&Itemid=3