några händelser i januari

Barnen dansade långdans och sedan kastades granen ut, julen är slut.

 

 

 

 

1-3:an jobbade med temaområdet kroppen. 9:orna höll i några föreläsningar och delade med sig av sina kunskaper.