Huvudman

Verksamheten vid Casa Montessori styrs av två stiftelser, en för förskolan Stiftelsen Casa Montessori Förskola i Partille och en för grundskolan Montessoristiftelsen i Partille. Båda stiftelserna har en gemensam styrelse som består av åtta valda föräldrarepresentanter med olika ansvarsområden samt rektor och en personalrepresentant.

Stiftelsernas styrelse fastställer skolans långsiktiga strategi vad gäller den pedagogiska och ekonomiska inriktningen samt verksamhetens omfattning vad gäller antal elever, anställda etc. Den utser också skolans rektor tillika förskolechef som ansvarar för skolans operativa och pedagogiska verksamhet samt har personalansvar för personalen på skolan. Stiftelsen fastställer dessutom skolans årliga budget och följer upp resultatet. Sedan 2011 äger vi våra egna lokaler och denna fråga är något som styrelsen sedan dess fått ett ökat ansvar för.

Casa Montessori är medlem i Idéburna skolors riksförbund,www.ideburenskola.se, ett nätverk av skolor med en sak gemensamt nämligen att en eventuell vinst går tillbaka in i verksamheten.