teknikprojekt m.m.

Skräpplockardagen i samarbete med Håll Sverige rent-kampanjen.
Ett teknikprojekt med husbyggen.
Alla 1-3:or får se och höra om olika sorters hus man kan bygga.
Husbygge
Här introduceras de yngre inom programmering.
Presentation av hur solceller kan användas på tak
Husbyggaren beskriver sitt bygge och hur han tänkte sig ”framtidens hus”.
På Skräpplockardagen är alla husets barn/elever ute tillsammans.
En del saker har legat länge i naturen.