tema; ”Vi tillsammans – för världen”

Elevernas ”goda gärningar””
Elevernas arbete i par som formade ”snäckor” av handavgjutningar.
Här fick alla dyka in i havet och ta sig fram bland skräp.
Olika välgörenhetsorganisationer lyftes
En liten och en stor hand formar tillsammans en ”snäcka”
Samarbete
Förskolans utställning om tidslinjen.
Alla elevers leenden samlades, här är några av dem. I grupperna pratades det om glädje som är en del för att må bra, ett av människans behov.
En elevs utställning
Förberedelse inför vernissagen
I caféet satt några barn och skötte kassan. Insamlingen gick till våra fadderbarn och till några välgörenhetsorganisationer.
På vernissagen ställdes alla elevernas snäckor ut i en härlig miljö förstärkt med ljus, ljud, textiler, film och doft.
Yngre och äldre elever arbetar och löser uppgifter tillsammans