Vanliga frågor

Hur anmäler man sig?
Klicka på intresseanmälan här till höger på hemsidan och anmäl ditt barn genom att fylla i webbformuläret online direkt eller skriv ut anmälningsblanketten och skicka den till skolans adress som finns längst ner på sidan.

Vilka köregler har skolan?
Casa Montessori tillämpar i skolan (F-9) syskonförtur i första hand, montessoribakgrund i andra hand och kötid i tredje.

För anmälan till förskolan så gäller kötid i första hand, syskonförtur i andra hand och montessoribakgrund i tredje. Man kan ställa sitt barn i kö först året efter barnets födelseår. Anmälan behöver förnyas vart tredje år för att inte förlora er plats i kön.

Sker vinstutdelning?

Ingen vinstutdelning sker. Allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten för att komma våra barn och elever till del.

Kostar det något att gå på Casa Montessori?
Bidragsberättigade grundskolor och gymnasieskolor får inte ta ut avgifter för undervisningen. De får inte heller ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter. Det kostar alltså ingenting att gå på Casa Montessori eftersom elevens skolgång bekostas helt med den kommunala skolpengen. Däremot tas det ut en förskoleavgift enligt kommunens tabeller samt en avgift för fritidsomsorg för de barn som nyttjar det.

Vad krävs av mig som förälder på skolan?
För att barnen/eleverna ska känna att deras arbete i skolan är betydelsefullt och för att vi ska kunna ha ett bra samarbete mellan hemmet och skolan, är det en förutsättning att man som förälder är engagerad i skolans verksamhet. Detta sker på olika sätt, exempelvis genom att delta i arbetsgrupper och fixardagar ordnade av föräldraföreningen, närvara vid möten och aktivt ta del av information om barnet och skolan via lärplattformen Schoolsoft.