Våren är här!

En eftermiddag på fritids på hjul.
Bra utrustning – knäskydd, armbågsskydd och hjälm
skateboardåkning
Det är roligt att åka tillsammans.
Stafettlek på f-klassen
F-klassbarnen har gjort en myrstackstavla.
Nils elever gör experiment med ”urdjur i en hökultur”.
Plantering på förskolans gård.
Peter bygger kök.