Med alla sinnen öppna

Casa Montessori är en fristående skola som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö. Undervisningen vid skolan bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser och följer de nationella läroplanerna. Skolan har vuxit successivt sedan starten 1987 och omfattar idag förskola till årskurs 9 med 228 barn och elever. Skolan, som drivs som stiftelse utan vinstintresse, står på en stabil pedagogisk och ekonomisk grund.

Målet för Casa Montessoris verksamhet är att ge barn och elever bästa möjliga förutsättningar för lärande och omsorg. Det är viktigt att alla skall känna sig trygga i vår miljö och att barnet får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap.

Förskola


Förskolan på Casa Montessori har två avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år.

Läs mer

F-3

1-3 på Casa Montessori har två avdelningar, Boken och Pennan.

Läs mer

Fritids
Till fritidsverksamheten är alla elever från år 1 till 5 välkomna.

Läs mer

År 4-6
I 4-6 finns en klass per årskurs med 20 elever i varje.

Läs mer

År 7-9
I 7-9 finns en klass per årskurs med 20 elever i varje.

Läs mer