År 1-5

Vi har två åldersblandade 1-3:or med 27 elever och två lärare i varje grupp. I 4-5:an går barnen åldersblandade i två grupper om 18 barn med en lärare i varje grupp.

Arbetet i alla fyra klasserna kännetecknas framförallt av arbetsro och arbetsglädje. För att barnen ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga handleder och lotsar lärarna varje barn vidare genom att visa övningar och planera tillsammans med barnet, som sedan själv väljer vilket arbete det ska jobba med utifrån sin individuella planering. Vi har också presentationer i mindre grupper då vi arbetar gemensamt med olika områden inom t.ex. matematik samt gemensamma temaområden för hela gruppen.

För att barnet ska kunna arbeta och fördjupa sig strävar vi efter att ha obrutna arbetspass. Eleverna har möjlighet att sitta vid bord eller på en mjuk matta på golvet eller vid en dator när de arbetar. Ibland flyttar klassrummet ut till vår skolskog där vi har vårt vindskydd med grillplats. Studiebesök är ett värdefullt inslag i den ordinarie verksamheten. Ämnen som musik och bild integreras i arbetet i klassrummet medan slöjd och hem- och konsumentkunskap genomförs i separata lokaler.