År 7-9

Att bli sedd är inte bara en tanke formulerad av Maria Montessori utan något som vi verkligen ser som alla barns rättighet. Inte minst viktigt är det för våra tonåringar som brottas med känslor och identitetstankar. Hos oss i 7-9:an blir det verklighet tack vare små klasser om c:a 20 elever och engagerade lärare som lotsar och inspirerar till lärande.

Varje elev har en mentor som hjälper och stöttar eleven i sitt lärande. Ett lärande som sker både under fasta lektionspass och längre ämnesövergripande arbetspass där eleverna själva planerar sitt arbete med stöd från lärarna. Även om skolan är liten erbjuder vi en väl förberedd inlärningsmiljö i samtliga ämnen. 

De äldre eleverna har haft lång tid på sig att gradvis öka sitt ansvarstagande för sina studier, varandra och sin skolmiljö. Med hjälp av lärplattformen SchoolSoft blir det lätt både för elev, lärare och förälder att följa varje barns utveckling. Alla elever i 7-9:an har varsin chromebook som används till skolarbetet, varav en del sker med digitala läromedel. 

Att använda ett vidgat klassrum är något vi gärna gör genom studiebesök  eller besök på konserter, museer och andra evenemang. Bland annat åker årskurs 8 på studieresa till Stockholm där ett obligatoriskt besök på riksdagens demokrativerkstad ingår.