Föräldraföreningen

På Casa Montessori finns en föräldraförening som anordnar och organiserar gemensamma aktiviteter. Alla familjer med barn på Casa Montessori kan vara medlemmar i föreningen och medverka vid aktiviteterna. Föräldraföreningen organiseras av en styrelse som väljs i samband med årsmötet.

Genom att skolans föräldrar ställer upp på de städdagar och fixarkvällar  som föräldraföreningen organiserar, möjliggörs det för skolan att lägga större andel av resurserna på det pedagogiska arbetet och på barnen.

Föräldraföreningen genomför årliga aktiviteter för att samla in pengar till kringaktiviteter och resor för eleverna så som vårfest, tårtkalas, försäljning av jul- och påskblommor, julmingel m.m. Aktiviteterna är liksom städdagar och fixarkvällar också tillfälle att lära känna varandra på skolan och tillsammans bidra till barnens skola.

Framsida skolan