Förskola

I vår verksamhet för de yngsta får barnen uppleva, utvecklas och upptäcka i en trygg och förberedd miljö. Vi ser barnet som kompetent med lust att lära och en vilja att bli självständigt, allt enligt Maria Montessoris tankar om barns utveckling. För att barnen ska tränas i att bli självständiga är möbler och de saker barnen använder anpassade efter barnens storlek. Skåp och hyllor är lagom höga och barnen kan ta allt material själva.

Barnen lär genom alla sina sinnen för att få en förståelse och kunskap om omvärlden. Det betyder till exempel att allt arbete barnen utför först görs konkret där barnen får känna och se för att på så sätt lära in och förstå mer abstrakta begrepp.

 

Förskolan på Casa Montessori har två avdelningar, Ängen  och Havet, öppna för barn upp till 5 år. På varje avdelning går det 20 barn.

I klassrummet tränar barnen bland annat sitt språk, sitt matematiska tänkande och sin finmotorik med hjälp av pedagogiskt material utarbetat speciellt för montessoriförskolor. Inom skapande verksamhet får barnen pröva på olika tekniker och material. Sång och musik är en del av vår daglig verksamhet. Genom sånger och ramsor stimuleras språket samtidigt som barnet blir en del av en gemenskap.

För att barnen ska kunna träna sin grovmotorik och uppleva naturen med dess årstidsväxlingar går alla barn till skogen en dag i veckan. I skogen finns tillgång till eldplats och ett vindskydd där vi ibland lagar något gott att äta. Det barnen upplever i naturen med alla sina sinnen knyts ihop med arbetet i klassrummet för att skapa en helhet.

Oavsett väder är vi utomhus varje dag. På vår gård finns odlingslotter där vi sår och skördar. Barnen vårdar och lär sig ta ansvar. Vi testar på experiment och teknik där barnen själva är delaktiga.