Våra ledord

I vårt ”Casa” finns allt och alla under ett tak. När man i entrén möts av små förskoleklassbarn som busar med niorna på väg till matsalen förstår man att skolan präglas av trygghet och värme.

Med alla sinnen öppna

Ingenting når intellektet utan att först ha upplevts genom sinnena. Barn behöver liksom vuxna inspirerande rum för att känna arbetsglädje och frid. Därför är vi mycket måna om att vår arbetsmiljö är vacker och lockande. Att använda så många sinnen som möjligt vid inlärning är också något vi tar fasta på och låter eleverna göra hela vägen.

Se mig!

Att bli sedd ser vi som en grundpelare i vår verksamhet och blir ett gemensamt synsätt i vårt möte med varandra och barnen. Alla barn är allas ansvar. Både personal och elever på skolan ska känna sig trygga och sedda.
För att stärka den känslan har vi bland annat lägerverksamhet där alla kan mötas, liksom en uppstartsdag med samarbetsövningar i blandade grupper från hela skolan. Vi arbetar aktivt med att alla våra elever ska våga vara sig själva och visa respekt gentemot varandra. Detta bidrar till att vi har ett positivt klimat, inte minst bland våra äldre elever.

Jag vill veta!

Barn kommer till skolan vetgiriga och nyfikna. Med en förberedd miljö och en välutbildad personal finns goda möjligheter att ta tillvara och vidareutveckla barnens medfödda nyfikenhet och lust att lära. Alla barn ska känna att de lyckas utifrån sina förutsättningar. Att finna barnet där det är och inspirera till vidare lärande blir pedagogernas uppgift. För att alla enheter i huset ska hänga ihop och följa en röd tråd, har vi regelbundet gemensamma pedagogiska möten och diskussioner.