Varför välja Casa Montessori?

Med Montessoripedagogiken som grund har all personal en gemensam syn på barnen och det skapar framförallt en atmosfär av förtroende och tillit. Alla tar ett gemensamt ansvar för alla barn.

När vi frågar föräldrar till barn på skolan varför de valt just oss är det många som nämner litenheten. Barnen får en trygghet och blir sedda när klasserna är små. En trygghet som är förutsättning för lärande. Att de flesta barnen känner varandra ända från förskolan tills de slutar nian skapar också en god sammanhållning och en trygg bas att stå på när man ska vidare ut i livet.

När vi pratar med tidigare elever om vad de tagit med sig från oss säger många att de framförallt har lärt sig att ta ansvar för sina studier. Tillsammans med den höga måluppfyllelsen och de goda resultat vi får vid årliga kvalitetsundersökningar ser vi det som ett gott kvitto på verksamheten.

Många tidigare elever brukar också nämna att de kan längta efter maten. Den mat som vår egen kock lagar är väl värd att lyftas fram. Den lagas med omsorg av en stor andel närodlade och ekologiska råvaror.

Om barnen får säga något de gillar så är det ofta de aktiviteter vi gör i hela huset. Högst upp brukar lägerskolan stå. Varje år åker nämligen hela skolan från år 1-9 gemensamt på ett uppstartsläger. Även de yngre brukar åka på en övernattning per år och utflykter till Amundön en gång per termin. En annan höjdpunkt brukar vara samarbetsdagen som också sker under början av höstterminen. Då utför eleverna samarbetsaktiviteter i blandade grupper från alla årskurser.

Vi har gemensamma avslutningsceremonier i samband med terminsavslutningarna och niorna tackas av med en middag då också förra årets nior är bjudna. Många elever brukar själva välja att komma tillbaka och hälsa på eller vara med på avslutningar. Några tidigare elever har till och med kommit hit och jobbat hos oss och några har nu sina egna barn här.

Den som besöker oss för första gången brukar kommentera hur tyst och lugnt det är i klassrummen och hur fint och rent det är på skolan. Att vårda sin omgivning är både något barnen tränas i och något som föräldrar bidrar med under städ- och fixardagar. Vi ser också det som viktigt med artighet och respekt och tränar barnen i detta. När vi är på utflykt får barnen ofta beröm av folk de möter.