Vårt kök

Med en egen kock har vi möjlighet att laga god mat från grunden. Vi använder en stor andel närodlade råvaror i matlagningen och omkring en tredjedel av dem är ekologiska. Eftersom vi är en liten enhet har vi god möjlighet att anpassa maten efter elevernas önskemål och teman vi arbetar med i huset.

 Representanter från eleverna sitter med i skolans matråd där eleverna får insyn i vad som styr det som serveras till lunch och möjlighet att påverka valen. Skolan har ett pågående arbete med hållbar utveckling vilket till viss del påverkar det som serveras i matsalen.

Som en del i elevernas arbete med att utveckla förmågan att ta eget ansvar så hjälper de äldre eleverna till med disk och iordningställande i matsalen efter lunchen. På förskolan dukar barnen, de övar bordsskick och att ta mat själva.

I åk F-3 handlar det t.ex.om att duka, ta lagom mängd mat, öva bordsskick och torka av vid sin plats. Det är en viktig del i montessoripedagogiken att värna om den fysiska miljön i hela skolan och att det är allas ansvar att sköta om den.